fbpx

DOFINASOWANIE DO APARATÓW

DOFINANSOWANIE NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 17.12.2013 kwoty dofinansowań uległy zmianie. Poniżej w tabelach znajdziecie Państwo aktualne wielkości dofinansowań w 2021 roku do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła – czynnie pracująca
(limit 1000 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 30 %)

700 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

50 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista
(limit 1000 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 30 %)

700 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

50 zł x 2
(do wkładki indywidualnej)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %)

1000 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

50 zł x 2
(do wkładki indywidualnej) 

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 5500 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 50 %)

2750 zł
do systemu wspomagającego słyszenie – system FM
raz na 5 lat

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

1260 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat

Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)

1260 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

1800 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %)

1800 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata

DOFINANSOWANIE NFZ, PFRON, MOPS

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego z MOPS/PCPR  (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W tabeli poniżej przedstawione są dofinansowania, jakie zazwyczaj otrzymują pacjenci w Warszawie. W innych miastach kwoty dofinansowań uzależnione są od środków jakimi dysponuje PEFRON.

Dofinansowanie PFRON,PCPR,MOPS do aparatów słuchowych

Osoba dorosła – czynnie pracująca  

1000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Osoba dorosła – emeryt, rencista

1000 zł x 1
(do aparatu słuchowego)

Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana

1000 zł x 1
(do aparatu słuchowego)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia

2000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Warunkiem do otrzymania dofinansowań z PFRON / MOPS / PCPR jest spełnienie następujących kryteriów:

  • Posiadanie grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny).
  • Posiadanie zatwierdzonego wniosku na aparat słuchowy w oddziale NFZ.
  • Dochód nie może przekraczać kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR.
  • Należy złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR,  kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.

DOFINANSOWANIA INNE

Pacjent może również uzyskać dofinansowanie z innych instytucji, np.:

  • Zakładu pracy
  • Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie
  • z innych fundacji (Polsat, TVN)

Uwaga! Nasi specjaliści w gabinetach Edmed pomogą Państwu przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniami do aparatów słuchowych. Podpowiedzą z jakich dofinansowań możecie skorzystać, na jaką kwotę dofinansowania możecie liczyć, gdzie i jakie dokumenty należy złożyć.

Nasi partnerzy

Signia logo