fbpx

ROZWIĄZANIE NA UBYTKI JEDNOSTRONNE

Pomimo, że ubytek słuchu najczęściej pojawia się w obojgu uszach, zdarza się jednak, że niedosłuch dotyczy wyłącznie jednej strony, bądź jest obuuszny, ale w różnym stopniu. Jeśli ubytek słuchu jest obecny tylko w jednym uchu, mówimy wówczas o jednostronnej utracie słuchu, bądź jednostronnym niedosłuchu, lub też o jednostronnej głuchocie (ang. SSD) w sytuacji, gdy ubytek ten jest głęboki. Rozróżnienie pomiędzy jedno i obuusznym ubytkiem słuchu jest niezwykle istotne, ponieważ terapia/postępowanie w przypadku jednostronnego niedosłuchu jest zupełnie inna, niż przy ubytku w obojgu uszach.

Aparaty słuchowe do jednostronnych niedosłuchów

Aparaty słuchowe typu CROS (i BiCROS), wykorzystują fakt, że osoba niedosłysząca ma jedno ucho prawidłowo (bądź lepiej) słyszące niż drugie.

CROS to skrót od ang. ‘Contralateral Routing of Signal’ (Kontrlateralne Przekazywanie Sygnału), składa się z dwóch części:

  • urządzenia CROS z mikrofonem, służącego do zbierania dźwięków i głosów po stronie ucha gorzej słyszącego, które następnie są bezprzewodowo przekazywane do aparatu słuchowego,
  • aparatu słuchowego, który odbiera dźwięk z ucha gorzej słyszącego i przekazuje go do lepszego ucha.

Urządzenia typu CROS transmitują dźwięki i głosy tak, by lepiej słyszące ucho słuchało za dwoje uszu. Zatem jeśli słyszysz prawidłowo jednym uchem, a w drugim masz ubytek słuchu rozwiązanie typu CROS jest właśnie dla Ciebie.

Sposób działania

CROS to skrót od angielskiego ‘Contralateral Routing of Signal’ oznaczającego kontrlateralne przekazywanie sygnału. W skład systemu wchodzą dwa urządzenia:

  • Urządzenie CROS z mikrofonem, który wychwytuje dźwięki i mowę dochodzące od strony ucha niesłyszącego i przekazuje je bezprzewodowo do aparatu słuchowego założonego na ucho słyszące.
  • Aparat słuchowy, który odbiera dźwięki dochodzące do urządzenia CROS założonego na ucho niesłyszące i odtwarza je w uchu lepiej słyszącym.

CROS B przekazuje dźwięki i mowę, aby Twoje lepiej słyszące ucho słyszało za oboje uszu. Jeśli słyszysz na jedno ucho, a drugie ucho jest głuche, urządzenie CROS B jest przeznaczone dla Ciebie.

Nasi partnerzy

Signia logo